Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie PHP ostatecznie zakończone zostało wsparcie dla oprogramowania PHP 5.4.

 

Użytkownicy tej wersji powinni być świadomi, że odtąd w PHP 5.4 nie będą wprowadzane żadne aktualizacje. Natomiast w wersji PHP 5.5 do połowy 2016 roku przeprowadzane będą jedynie uaktualnienia wynikające z kwestii bezpieczeństwa.

 

Aktualną stabilną wersją jest obecnie PHP 5.6, które jest na bieżąco aktualizowane. Wersja testowa to PHP 7.0.

 

W kwestii wsparcia PHP warto zapoznać się ze statystykami, które jednoznacznie sugerują, że jego użytkownicy nie podchodzą entuzjastycznie do najnowszych aktualizacji. Dane statystyczne wskazują, że więcej niż 80% wszystkich stron, które korzystają z PHP, posiada jego niewspierane wersje. Około 38% użytkowników korzysta z wersji 5.3, na kolejnych 31% działa PHP 5.4, a na ponad 14% stron funkcjonuje niewspierane PHP 5.2.

 

php