Dziennik Internautów informuje, że w dniach 3 i 4 marca 2016 roku na wydziale Humanistycznym krakowskiej AGH odbędzie się konferencja „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”. Tematyka wydarzenia będzie dotyczyła szeroko rozumianego wpływu nowych technologii na współczesne społeczeństwo.

 

Nowe technologie, a zmiany społeczne

 

Błyskawiczny rozwój nowych technologii ma ogromny wpływ na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Tempo zmian społecznych jest ogromne. Technologia cyfrowa ma wpływ na relacje międzyludzkie, ekonomię, politykę i kulturę. Przenika wszystkie dziedziny działalności człowieka, dlatego tematyka konferencji będzie bardzo różnorodna. Można spodziewać się wystąpień naukowców prowadzących badania z pogranicza humanistyki, nauk społecznych i nowych technologii. Wydarzenie ma być próbą refleksji nad przeobrażeniami, które dokonują się na naszych oczach. Będzie również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych.

 

Zapisy na konferencję będą trwały do 31 stycznia 2016 roku. Do tego czasu można zgłaszać tematy swoich wystąpień. Organizatorzy zobowiązują się poinformować o zaakceptowaniu tematyki referatów najpóźniej do dnia 6 lutego. Jeżeli chodzi o koszty - za udział w wydarzeniu pracownicy naukowi muszą zapłacić 300 zł, natomiast studenci i doktoranci 150 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ADH.

 

expoit