Na stronie serwisu Komputer Świat możemy zapoznać się z rankingiem przeglądarek internetowych w listopadzie 2015 roku. Serwis bazuje na danych dostarczonych przez statConter, które uważa za najbardziej wiarygodne. Możemy przyjrzeć się jak zestawienie to wygląda w skali światowej, a jak tylko w Polsce.

 

Najpopularniejsze przeglądarki internetowe na świecie w listopadzie

 

Pierwszą pozycję w tym rankingu zajmuje Google Chrome, którego w listopadzie używało 54.13% korzystających z internetu na całym świecie. Google Chrome w stosunku do poprzednich miesięcy jeszcze bardziej umocniło swoją pozycję wśród przeglądarek. Jak do tej pory jest niekwestionowanym liderem w swojej klasie. Kolejne miejsce z wynikiem 15.46% użytkowników internetu zajęła przeglądarka Internet Explorer. Tuż za nią lokowany jest Firefox, którego pozycja w tym miesiącu spadła – szacuje się, że używało go 14.72% wszystkich internautów.

 

Ranking przeglądarek internetowych w Polsce

 

Co do pierwszego miejsca w naszym kraju sytuacja się nie zmienia – zajmuje je Google Chrome, jednak korzysta z niego już tylko około 31% polskich internautów. Niewiele mniej bo 26% użytkowników internetu wybiera u nas przeglądarkę Firefox. Znacznie niżej w tym rankingu plasuje się Internet Explorer, którego używa niewiele ponad 10% internautów. Przeglądarka Opera zajmuje tu niższą, bo czwartą pozycję, z wynikiem 6% użytkowników, jednak w stosunku do poprzednich miesięcy można tu zaobserwować wyraźny wzrost popularności.

 

przegladarki