Zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z Twoją stroną internetową, gdy dokonujesz zmian w jej strukturze? Czy wiesz, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z nieprawidłowego przekierowania stron? Jeśli nie, to warto poznać pojęcie przekierowania 301, które jest kluczowe dla optymalizacji SEO Twojej strony. Dzięki niemu możesz uniknąć utraty wartościowych linków i pozycji w wyszukiwarkach, a jednocześnie skutecznie poprawić użytkowanie Twojej strony dla użytkowników. Dziś omówimy, czym jest przekierowanie 301 i jak wpływa na SEO, aby pomóc Ci w poprawie pozycji Twojej strony w wynikach wyszukiwania.

 Przekierowanie 301

Co to jest przekierowanie 301?

Przekierowanie 301, zwane również przekierowaniem stałym, to sposób na przekierowanie użytkownika z jednego adresu URL na inny. Stosowane jest, gdy dana strona została przeniesiona na inny adres, a jej stary adres nie powinien już być używany. Przekierowanie 301 informuje wyszukiwarki, że treść strony została przeniesiona na inny adres URL, co pozwala na zachowanie wartości SEO i przekazanie tej wartości do nowego adresu.

Przekierowanie 301 a pozycjonowanie stron internetowych

Przekierowanie 301 w kontekście pozycjonowania stron internetowych to ważny temat, który warto poruszyć. Przekierowanie 301 jest korzystne z punktu widzenia SEO, ponieważ informuje wyszukiwarki, że dana strona została przeniesiona na inny adres. Dzięki temu, strona nie traci na wartości, a jej pozycja w wynikach wyszukiwania pozostaje niezmieniona.

Gdy korzystasz z WordPress, przekierowanie 301 jest stosunkowo proste do zrobienia. Wystarczy, że skorzystasz z jednego z dostępnych wtyczek, takich jak Redirection lub Simple 301 Redirects. Po zainstalowaniu i aktywacji wtyczki, będziesz mógł łatwo ustawić przekierowanie podstron 301, wpisując odpowiednie adresy URL.

Jeśli zastanawiasz się, jak zrobić przekierowanie 301 bez korzystania z wtyczki, możesz skorzystać z pliku .htaccess, który pozwoli Ci na ręczne ustawienie przekierowań. Wystarczy dodać odpowiedni kod, na przykład:

RewriteEngine On

Redirect 301 /stara-strona/ http://twojadomena.pl/nowa-strona/

Pamiętaj, że przekierowanie 301 powinno być stosowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Niepotrzebne przekierowania mogą wpłynąć negatywnie na prędkość ładowania strony i w rezultacie na jej pozycjonowanie.

 

Jak działają przekierowania 301?

Przekierowania 301 działają poprzez automatyczne przekierowanie użytkowników oraz wyszukiwarek z jednego adresu URL na inny, gdy próbują odwiedzić stronę, która została przeniesiona. Gdy użytkownik próbuje otworzyć stronę ze starym adresem URL, serwer, na którym znajduje się strona, otrzymuje żądanie o dostęp do niej. W odpowiedzi na to żądanie, serwer wysyła informację o przekierowaniu 301, zawierającą nowy adres URL, na który ma zostać przekierowany użytkownik.

Wyszukiwarki, takie jak Google, również rozpoznają przekierowania 301. Gdy bot wyszukiwarki natrafi na przekierowanie 301, interpretuje to jako sygnał, że dana strona została przeniesiona na inny adres URL. W wyniku tego, wyszukiwarka aktualizuje swoją bazę danych, aby uwzględnić zmiany w adresach URL stron.

Wartości SEO, takie jak linki zwrotne czy wartość strony, zostają wówczas przekazane na nowy adres URL, co pozwala zachować pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

 

Jakie są rodzaje przekierowań?

Istnieje kilka rodzajów przekierowań, które można stosować w zależności od potrzeb. Oto najbardziej powszechne z nich:

 1. Przekierowanie 301: To stałe przekierowanie, używane, gdy treść strony została przeniesiona na inny adres URL. Przekierowanie 301 pozwala na przekazanie wartości SEO na nowy adres, dzięki czemu strona nie traci na pozycjonowaniu. Jest to najczęściej stosowany rodzaj przekierowania, zwłaszcza w przypadku zmian struktury strony czy przenoszenia treści na nową domenę.

 2. Przekierowanie 302: To tymczasowe przekierowanie, które informuje, że strona została przeniesiona na inny adres URL tylko na pewien czas. Przekierowanie 302 nie przekazuje wartości SEO na nowy adres, ponieważ wyszukiwarki traktują to przekierowanie jako chwilowe. Przekierowanie 302 jest stosowane, gdy planujemy powrót do pierwotnego adresu URL.

 3. Przekierowanie 303: Jest to przekierowanie, które sugeruje, że odpowiedź na żądanie dostępu do strony można znaleźć pod innym adresem URL. Przekierowanie 303 jest używane głównie w celu uniknięcia przypadkowego wysłania tych samych danych przez użytkownika (np. po wysłaniu formularza). W przeciwieństwie do przekierowań 301 i 302, przekierowanie 303 nie jest związane z pozycjonowaniem.

 4. Przekierowanie 307: Podobnie jak przekierowanie 302, jest to tymczasowe przekierowanie. Główną różnicą między 302 a 307 jest sposób traktowania metod HTTP (GET, POST). Przekierowanie 307 zachowuje metodę HTTP podczas przekierowywania, podczas gdy 302 może zmienić metodę na GET.

Warto zaznaczyć, że przekierowanie 301 jest najważniejszym rodzajem przekierowania w kontekście SEO i zarządzania stroną. Dlatego warto wiedzieć, jak zrobić przekierowanie 301, zwłaszcza w przypadku platformy WordPress. Wiedza ta pozwoli Ci na utrzymanie wartości SEO, nawet gdy dokonasz zmian na stronie, takich jak przenoszenie treści czy zmiana struktury podstron 301. Pamiętaj również, że stosowanie przekierowań 301 wpływa na pozycjonowanie Twojej strony.

Przekierowanie 301 a przekierowanie meta: co wybrać?

Przekierowanie 301 a przekierowanie meta to dwa różne sposoby przekierowywania użytkowników z jednego adresu URL na inny. Jednak różnią się one pod względem implementacji, efektywności oraz wpływu na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach. Oto porównanie tych dwóch metod przekierowywania:

 

Przekierowanie 301

Przekierowanie meta

 • Jest to stałe przekierowanie serwerowe, co oznacza, że jest obsługiwane przez serwer, na którym znajduje się strona.

 • Informuje wyszukiwarki, że strona została przeniesiona na inny adres URL na stałe.

 • Przekazuje wartość SEO (np. linki zwrotne, autorytet) na nowy adres URL, co pozwala zachować pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

 • Jest powszechnie uważane za najlepszą praktykę w przypadku przekierowywania stron ze względu na korzyści dla pozycjonowania.

 • Implementacja odbywa się za pomocą pliku .htaccess lub wtyczek, w przypadku platformy WordPress.

 • Jest to przekierowanie realizowane za pomocą tagu HTML <meta> umieszczonego w sekcji <head> strony.

 • Nie informuje wyszukiwarek o przekierowaniu w sposób jasny i bezpośredni, co może wpłynąć na interpretację przekierowania przez roboty wyszukiwarki.

 • Nie przekazuje wartości SEO na nowy adres URL, co może skutkować utratą pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

 • Nie jest zalecaną metodą przekierowywania, szczególnie w przypadku stałego przenoszenia stron.

 • Implementacja odbywa się poprzez dodanie tagu <meta> do kodu HTML strony, na przykład: <meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://nowa-domena.pl">

 

Biorąc pod uwagę powyższe porównanie, zdecydowanie zaleca się wybór przekierowania 301 jako metody przekierowywania stron, gdyż jest to bardziej efektywne i korzystne z punktu widzenia pozycjonowania. Przekierowanie meta może być używane tylko w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zastosowania przekierowania 301, jednak warto mieć świadomość jego ograniczeń i wpływu na SEO.

 

Jak zrobić przekierowanie 301?

by zrobić przekierowanie 301, możesz postępować według jednej z poniższych metod, w zależności od używanej platformy i preferencji:

1. Przekierowanie 301 za pomocą pliku .htaccess (dla serwerów Apache)

Jeśli używasz serwera Apache, możesz zrobić przekierowanie 301, edytując plik .htaccess, który znajduje się w głównym katalogu Twojej strony. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 • Otwórz plik .htaccess w edytorze tekstu (jeśli plik nie istnieje, możesz go utworzyć).

 • Upewnij się, że masz włączony moduł RewriteEngine, dodając następujący kod na początku pliku, jeśli go jeszcze nie ma: RewriteEngine On

 • Dodaj przekierowanie 301, wpisując poniższy kod:

  Redirect 301 /stara-strona/ https://twojadomena.pl/nowa-strona/

 • Zamień /stara-strona/ na ścieżkę do strony, którą chcesz przekierować, a https://twojadomena.pl/nowa-strona/ na nowy adres URL.

 • Zapisz i zamknij plik .htaccess. Przekierowanie 301 powinno teraz działać.

2. Przekierowanie 301 za pomocą pliku nginx.conf (dla serwerów NGINX)

Jeśli używasz serwera NGINX, możesz zrobić przekierowanie 301, edytując plik nginx.conf lub odpowiedni plik konfiguracyjny wirtualnego serwera. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 • Otwórz plik nginx.conf lub plik konfiguracyjny wirtualnego serwera w edytorze tekstu.

 • W sekcji server dodaj przekierowanie 301, wpisując poniższy kod:

rewrite ^/stara-strona/?$ https://twojadomena.pl/nowa-strona/ permanent;

 • Zamień /stara-strona/ na ścieżkę do strony, którą chcesz przekierować, a https://twojadomena.pl/nowa-strona/ na nowy adres URL.

 • Zapisz i zamknij plik konfiguracyjny. Przekierowanie 301 powinno teraz działać.

 

Kiedy należy przeprowadzić przekierowanie 301?

Przekierowanie 301 jest niezbędne w różnych sytuacjach, które związane są z przenoszeniem, zmianą lub usunięciem zawartości stron internetowych. Oto niektóre przypadki, gdy należy przeprowadzić przekierowanie 301:

 1. Zmiana adresu URL strony: Jeśli zmieniłeś adres URL swojej strony, przekierowanie 301 pomoże przekierować użytkowników i roboty wyszukiwarek na nowy adres, zapobiegając tym samym błędom 404 (strona nie znaleziona).

 2. Przeniesienie treści na nową domenę: Jeśli przenosisz swoją stronę na nową domenę, przekierowanie 301 pomoże zachować wartość SEO i przekierować ruch na nową stronę.

 3. Zmiana struktury strony: Gdy zmieniasz strukturę swojej strony internetowej, na przykład przenosząc podstrony 301 do innych kategorii lub zmieniając ich ścieżki, przekierowanie 301 pomoże utrzymać dostępność tych stron.

 4. Scalanie treści: Jeśli łączysz kilka stron w jedną, przekierowanie 301 pozwoli przekierować ruch z usuniętych stron na nową stronę, zawierającą scaloną treść.

 5. Usunięcie strony: Jeśli usuniesz stronę, ale chcesz przekierować użytkowników na inną, powiązaną stronę, przekierowanie 301 pomoże uniknąć błędów 404 i poprawić doświadczenie użytkowników.

Przekierowanie 301 jest kluczowe dla utrzymania wartości SEO i zapewnienia ciągłości dostępu do treści na stronie. Warto wiedzieć, jak zrobić przekierowanie 301 i jak go zastosować w różnych sytuacjach. Jeśli korzystasz z WordPress, możesz łatwo przeprowadzić przekierowanie 301 za pomocą wtyczek dedykowanych do tego celu. Pamiętaj, że stosowanie przekierowań 301 wpływa na pozycjonowanie Twojej strony, dlatego ważne jest, aby używać ich odpowiednio w celu zachowania wartości SEO.

 

Jakie są korzyści i wady przekierowań 301?

Przekierowania 301, będąc stałymi przekierowaniami serwerowymi, mają swoje korzyści i wady. Oto niektóre z nich:

 

Zalety przekierowań 301

Wady przekierowań 301

 1. Zachowanie wartości SEO: Przekierowanie 301 pozwala na przekazanie wartości SEO, takiej jak linki zwrotne i autorytet strony, z jednego adresu URL na inny, co wpływa na pozycjonowanie Twojej strony w wynikach wyszukiwania.

 2. Unikanie błędów 404: Przekierowanie 301 zapobiega występowaniu błędów 404 (strona nie znaleziona), przekierowując użytkowników i roboty wyszukiwarek na nowy adres URL, gdy strona została przeniesiona lub usunięta.

 3. Utrzymanie ruchu na stronie: Przekierowanie 301 pomaga utrzymać ruch na stronie, przekierowując odwiedzających na odpowiednie strony, nawet jeśli ich adresy URL uległy zmianie.

 4. Elastyczność: Przekierowanie 301 można zastosować w różnych sytuacjach, takich jak przenoszenie treści, zmiana adresów URL, łączenie stron czy przenoszenie na nową domenę. Działa także na różnych platformach, jak np. WordPress.

 1. Opóźnienia w przekierowywaniu: Przekierowanie 301 może powodować niewielkie opóźnienia w przekierowywaniu użytkowników, zwłaszcza gdy stosowane są łańcuchy przekierowań (jedno przekierowanie prowadzące do kolejnego).

 2. Zwiększone obciążenie serwera: Przekierowania 301 są obsługiwane przez serwer, co może powodować zwiększone obciążenie serwera, zwłaszcza gdy na stronie występuje duża liczba przekierowań.

 3. Konieczność aktualizacji: Gdy używasz przekierowań 301, musisz pamiętać o ich aktualizacji, jeśli zmienisz strukturę strony lub usuniesz przekierowywane adresy URL.

 

Mimo tych wad, przekierowania 301 są ważnym narzędziem w zarządzaniu stronami internetowymi i pozycjonowaniu. Ważne jest, aby wiedzieć, jak zrobić przekierowanie 301 i jak go stosować, aby osiągnąć optymalne rezultaty w SEO oraz zapewnić dobre doświadczenia użytkownikom.

 

Jak monitorować przekierowania 301?

Monitorowanie przekierowań 301 jest ważne, aby upewnić się, że działają prawidłowo, nie powodują błędów i nie wpływają negatywnie na Twoją stronę. Oto kilka sposobów, jak monitorować przekierowania 301:

 1. Narzędzia dla webmasterów: Korzystaj z narzędzi dla webmasterów, takich jak Google Search Console czy Bing Webmaster Tools, aby sprawdzić, czy przekierowania 301 są prawidłowo rozpoznawane przez wyszukiwarki i czy nie występują błędy. W przypadku Google Search Console możesz sprawdzić raport "Deklaracja zabezpieczeń" oraz raport "Pokrycie".

 2. Narzędzia do analizy stron: Użyj narzędzi do analizy stron, takich jak Screaming Frog, Ahrefs czy Semrush, aby zidentyfikować przekierowania 301, sprawdzić, czy działają prawidłowo, oraz wykryć ewentualne problemy, takie jak łańcuchy przekierowań czy pętle.

 3. Kodowanie odpowiedzi HTTP: Przetestuj przekierowania 301, sprawdzając kod odpowiedzi HTTP. Możesz to zrobić za pomocą narzędzi online, takich jak HTTPStatus.io czy Redirect Checker, wprowadzając adres URL strony, która powinna być przekierowana.

 4. Przeglądarka: Przetestuj przekierowania 301, sprawdzając, czy działają prawidłowo w przeglądarce. Wprowadź adres URL strony, która powinna być przekierowana, a następnie sprawdź, czy przekierowuje Cię na właściwą stronę.

 5. Monitorowanie ruchu na stronie: Monitoruj ruch na swojej stronie za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, aby upewnić się, że przekierowania 301 nie wpływają negatywnie na ruch. Sprawdź zwłaszcza metryki, takie jak odrzucalność, czas spędzony na stronie czy konwersje.

Regularne monitorowanie przekierowań 301 pozwala na wykrycie problemów, które mogą wpłynąć na doświadczenie użytkownika i pozycjonowanie strony. Pamiętaj o tym, gdy zarządzasz przekierowaniami 301 na swojej stronie, zwłaszcza jeśli korzystasz z WordPress i wtyczek, które mogą wprowadzać dodatkowe przekierowania, o których nie wiesz.

 

Dziękuję za poświęcenie czasu na przeczytanie mojego bloga. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy i dostarczył cennych informacji. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga w przyszłości i przeczytania kolejnych artykułów.