Jeśli prowadzisz stronę internetową i zależy ci na wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania Google, musisz uważać na tzw. "kary od Google". Te kary są jak ciosy w twój wysiłek w zakresie SEO i mogą zniszczyć całą twoją pracę. Dlatego warto poznać mechanizmy, które mogą spowodować, że Google nałoży na twoją stronę karę i nauczyć się, jak ich uniknąć. Dzisiaj dowiesz się, co to są kary od Google, jakie zachowania mogą doprowadzić do ich nałożenia i jakie kroki podjąć, aby uniknąć problemów z pozycjonowaniem swojej strony.

 

Kary od Google

Rodzaje kar od Google

Google może nałożyć kary na strony internetowe, które naruszają jego wytyczne dla webmasterów. Kary te mają na celu utrzymanie jakości wyników wyszukiwania i promowanie uczciwych praktyk SEO. Jakie są najczęstsze rodzaje kar od Google? Sprawdźmy!

 1. Kar za niską jakość treści: Google może nałożyć karę za niską jakość treści na stronach, które zawierają treści o niskiej wartości dla użytkowników, takie jak "cienkie" treści, duplikaty, treści generowane automatycznie czy treści "brudnopisowe" (ang. doorway pages).

 2. Kar za ukryte teksty i linki: Ukrywanie tekstów lub linków, które są widoczne tylko dla wyszukiwarek, a nie dla użytkowników, jest praktyką niezgodną z wytycznymi Google. Jeśli Google wykryje takie działania, może nałożyć karę na stronę.

 3. Kar za nadużywanie słów kluczowych: Praktyka ta, znana jako "słowne nadużycie" (ang. keyword stuffing), polega na sztucznym nadmiernym powtarzaniu słów kluczowych w celu manipulacji rankingiem strony w wynikach wyszukiwania. Google może nałożyć karę na strony stosujące takie techniki.

 4. Kar za nienaturalne linki: Google może nałożyć karę na strony, które mają nienaturalny profil linków zwrotnych, w tym linki ze spamujących stron, zakupione linki czy linki uzyskane za pomocą automatycznych programów.

 5. Kar za manipulowanie linkami: Praktyki manipulowania linkami, takie jak linki przekierowań, linki z zapleczem (ang. private blog networks, PBN) czy linki wychodzące z nieistotnych lub niskiej jakości stron, mogą prowadzić do kar od Google.

 6. Kar za łamanie zasad dotyczących schematów danych: Nieprawidłowe użycie schematów danych (ang. structured data) w celu manipulowania wynikami wyszukiwania, na przykład przez podawanie nieprawdziwych informacji lub stosowanie nieodpowiednich schematów, może również prowadzić do kar od Google.

 7. Kar za łamanie zasad programu AdSense: Strony łamiące zasady programu Google AdSense, takie jak umieszczanie reklam na stronach o niskiej jakości czy stosowanie technik, które wprowadzają użytkowników w błąd, mogą również otrzymać karę od Google.

Aby uniknąć tych kar, zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi Google dla webmasterów, stosuj uczciwe praktyki SEO i dbaj o jakość swojej strony internetowej. W przypadku nałożenia kary, ważne jest, aby szybko zidentyfikować i naprawić problem,

Różnice między karą ręczną (manualną) a algorytmiczną

Kary ręczne (manualne) i algorytmiczne to dwa różne sposoby, w jaki Google nakłada kary na strony internetowe za naruszenie swoich wytycznych. Oto różnice między nimi:

Kara ręczna (manualna):

 1. Przyczyna: Karę ręczną nakłada pracownik Google (czyli człowiek) po przeprowadzeniu ręcznego przeglądu strony i stwierdzeniu, że narusza wytyczne dla webmasterów.

 2. Powiadomienie: Jeśli Twoja strona otrzyma karę ręczną, zostaniesz o tym poinformowany przez Google Search Console. Otrzymasz powiadomienie z informacjami o karze, wskazaniem naruszenia i zaleceniami dotyczącymi naprawy problemu.

 3. Proces naprawy: Po naprawieniu problemu, który spowodował karę ręczną, musisz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie w Google Search Console. Pracownik Google przeglądnie Twoją stronę, aby sprawdzić, czy problem został naprawiony, i podejmie decyzję o zdjęciu kary.

Kara algorytmiczna:

 1. Przyczyna: Karę algorytmiczną nakłada automatycznie algorytm Google, tak jak Google Penguin czy Google Panda. Algorytm wykrywa, że strona narusza wytyczne dla webmasterów na podstawie analizy czynników takich jak jakość treści, linki czy optymalizacja słów kluczowych.

 2. Powiadomienie: W przypadku kary algorytmicznej, Google nie wysyła powiadomień ani nie informuje Cię wprost o problemie. Spadek w wynikach wyszukiwania lub ruchu na stronie może sugerować, że strona otrzymała karę.

 3. Proces naprawy: Aby naprawić problem, który spowodował karę algorytmiczną, musisz zidentyfikować i naprawić naruszenie wytycznych. Po wprowadzeniu zmian na stronie, musisz poczekać na kolejne przeglądanie strony przez algorytm Google, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Proces ten może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od czasu przeglądania strony przez Google.

Jak widać główną różnicą między karą ręczną a algorytmiczną jest sposób ich nałożenia: kary ręczne nakłada pracownik Google, podczas gdy kary algorytmiczne nakłada automatycznie algorytm. W przypadku kary ręcznej otrzymasz powiadomienie w Google Search Console, podczas gdy kara algorytmiczna nie jest bezpośrednio komunikowana. Proces naprawy również różni się w przypadku obu rodzajów kar.

Jak unikać otrzymywania kar od Google?

Otrzymywanie kar od Google jest często wynikiem naruszenia wytycznych dla webmasterów. Oto niektóre z najczęstszych powodów, dla których strony otrzymują kary od Google:

 1. Niska jakość treści: Treści o niskiej wartości dla użytkowników, takie jak "cienkie" treści, duplikaty, treści generowane automatycznie czy treści "brudnopisowe" (ang. doorway pages), mogą prowadzić do kar.

 2. Nienaturalne linki: Strony z nienaturalnym profilem linków zwrotnych, takie jak linki ze spamujących stron, zakupione linki czy linki uzyskane za pomocą automatycznych programów, mogą otrzymać karę od Google.

 3. Ukryte teksty i linki: Ukrywanie tekstów lub linków, które są widoczne tylko dla wyszukiwarek, a nie dla użytkowników, jest praktyką niezgodną z wytycznymi Google i może prowadzić do kar.

 4. Nadużywanie słów kluczowych: Sztuczne nadmierne powtarzanie słów kluczowych w celu manipulacji rankingiem strony w wynikach wyszukiwania, znane jako "słowne nadużycie" (ang. keyword stuffing), może prowadzić do nałożenia kary.

 5. Manipulowanie linkami: Praktyki manipulowania linkami, takie jak linki przekierowań, linki z zapleczem (ang. private blog networks, PBN) czy linki wychodzące z nieistotnych lub niskiej jakości stron, mogą prowadzić do kar od Google.

 6. Łamanie zasad dotyczących schematów danych: Nieprawidłowe użycie schematów danych (ang. structured data) w celu manipulowania wynikami wyszukiwania, na przykład przez podawanie nieprawdziwych informacji lub stosowanie nieodpowiednich schematów, może również prowadzić do kar od Google.

 7. Łamanie zasad programu AdSense: Strony łamiące zasady programu Google AdSense, takie jak umieszczanie reklam na stronach o niskiej jakości czy stosowanie technik, które wprowadzają użytkowników w błąd, mogą również otrzymać karę od Google.

Zawsze upewnij się, że strona internetowa spełnia wytyczne Google dla webmasterów, stosuj uczciwe praktyki SEO i dbaj o jakość treści oraz struktury strony.

Jak sprawdzić, czy otrzymaliśmy karę od Google?

Aby sprawdzić, czy Twoja strona otrzymała karę od Google, możesz podjąć następujące kroki:

 1. Sprawdź Google Search Console: Zaloguj się na swoje konto Google Search Console i sprawdź, czy otrzymałeś jakiekolwiek powiadomienia o problemach związanych z wytycznymi dla webmasterów. W przypadku kar ręcznych (manualnych), otrzymasz powiadomienie w zakładce "Bezpieczeństwo i działania ręczne" (ang. Security & Manual Actions) > "Działania ręczne" (ang. Manual Actions).

 2. Monitoruj ruch na stronie: Sprawdź statystyki ruchu na stronie za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics. Nagły i znaczący spadek ruchu może sugerować, że strona otrzymała karę algorytmiczną.

 3. Sprawdź pozycje słów kluczowych: Monitoruj pozycje słów kluczowych Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Jeśli zauważysz nagły spadek pozycji dla większości słów kluczowych, może to być oznaką kary.

 4. Sprawdź indeksowanie strony: W Google Search Console, przejdź do zakładki "Pokrycie" (ang. Coverage) i sprawdź, czy istnieją jakiekolwiek problemy z indeksacją stron. Brak indeksacji części lub całości Twojej strony może być wynikiem nałożonej kary.

 5. Porównaj daty aktualizacji algorytmu: Spróbuj porównać daty nagłego spadku ruchu czy pozycji słów kluczowych z datami aktualizacji algorytmu Google. Jeśli zbiegają się one w czasie, może to wskazywać na karę algorytmiczną.

 6. Korzystaj z narzędzi SEO: Używaj narzędzi SEO, takich jak Moz, Ahrefs czy SEMrush, aby sprawdzić profil linków zwrotnych, problemy z optymalizacją czy inne problemy, które mogą prowadzić do kar.

Jeśli podejrzewasz, że Twoja strona otrzymała karę, zidentyfikuj problem, wprowadź odpowiednie zmiany i, w przypadku kar ręcznych, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie w Google Search Console. W przypadku kar algorytmicznych, monitoruj ruch i pozycje słów kluczowych po wprowadzeniu zmian, aby zobaczyć, czy strona odzyskała swoją pozycję w wynikach wyszukiwania.

Jakie kroki należy podjąć po otrzymaniu kary od Google?

Jeśli Twoja strona otrzymała karę od Google, ważne jest, aby szybko podjąć odpowiednie kroki w celu naprawienia problemów i przywrócenia pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Oto, co należy zrobić:

 1. Zidentyfikuj problem: Sprawdź powiadomienia w Google Search Console, aby zrozumieć, z jakiego powodu otrzymałeś karę. Przeczytaj szczegółowo informacje podane przez Google, aby dowiedzieć się, które zasady zostały naruszone.

 2. Analiza strony: Przeanalizuj swoją stronę, aby zidentyfikować wszystkie problemy, które mogą być powiązane z otrzymaną karą. To może obejmować analizę treści, linków, struktury strony oraz innych aspektów optymalizacji.

 3. Napraw problem: Zastosuj niezbędne zmiany na stronie, aby naprawić problemy, które doprowadziły do nałożenia kary. Może to obejmować usunięcie niskiej jakości treści, poprawienie struktury strony, usunięcie nienaturalnych linków czy naprawienie problemów związanych z indeksacją.

 4. Dokumentacja: Dokładnie udokumentuj wszystkie wykonane zmiany, aby móc przedstawić je Google podczas wniosku o ponowne rozpatrzenie. Staraj się być jak najbardziej szczegółowy i konkretny.

 5. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie: Po naprawieniu problemów i udokumentowaniu zmian, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie w Google Search Console. W przypadku kar ręcznych, Google zbada Twoją stronę i zdecyduje, czy problem został naprawiony, a kara może zostać zdjęta. W przypadku kar algorytmicznych, będziesz musiał poczekać na kolejną aktualizację algorytmu, aby zobaczyć, czy strona odzyskała swoją pozycję.

 6. Monitoruj i utrzymuj: Po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie, monitoruj swoją stronę, aby upewnić się, że wszelkie problemy zostały rozwiązane, a strona odzyskuje swoją pozycję w wynikach wyszukiwania. Staraj się utrzymać najlepsze praktyki SEO i przestrzegać wytycznych Google dla webmasterów, aby uniknąć kolejnych kar w przyszłości.

Pamiętaj, że czas potrzebny na zdjęcie kary może się różnić w zależności od przypadku i szybkości wprowadzenia poprawek. W niektórych przypadkach może to zająć od kilku dni do kilku tygodni lub nawet miesięcy. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować swoją stronę i utrzymywać zgodność z wytycznymi Google.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej jak zwiększyć widoczność strony internetowej w Google? Sprawdź pozostałe artykuły na blogu :)