Po ostatnich atakach w Paryżu pojawiło się wiele pomysłów, które mają ograniczyć działalność terrorystyczną. Budzą one jednak wiele kontrowersji. Dziennik Internautów informuje o planach francuskich polityków odnośnie blokowania otwartych sieci Wi-Fi.

 

Metody walki z terroryzmem

 

Po tragicznych wydarzeniach, jakimi niewątpliwie są ataki terrorystyczne we Francji, pojawiło się wiele koncepcji, które rzekomo mają poprawić stan bezpieczeństwa w kraju. Jedną z nich jest zakazanie wykorzystywania otwartych i dzielonych sieci Wi-Fi, a także zamknięcie sieci publicznych na czas trwania stanu wyjątkowego. Za niedostosowanie się do tych wymogów przewidziane są sankcje prawne. Warto wspomnieć, że francuskie prawo pozwala na bezproblemowe przedłużanie tego stanu. Pomysły te mają na celu łatwiejszą identyfikację osób z konkretnymi adresami IP. Kolejnym postulatem jest zakazanie używania sieci TOR.

 

W związku z planami polityków odnośnie ograniczeń swobody w sieci, powstaje pytanie o ich zasadność. Czy wprowadzone restrykcje są w stanie realnie zmniejszyć zagrożenie ze strony terrorystów? Dyskusyjną sprawą jest również stosowanie takich przepisów w kraju demokratycznym. Wiele osób jest zaniepokojonych faktem wprowadzania tak wielkich ograniczeń, ponieważ wprowadzone raz w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, mogą być następnie używane z zupełnie innych pobudek i w efekcie stanowić poważne zagrożenie dla wolności obywateli.

 

terror