W serwisie spidersweb.pl możemy przeczytać o najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Fundacji Orange. Badanie dotyczyło podejścia Polaków do błyskawicznego rozwoju nowych technologii. Wyniki pokazują, że większość społeczeństwa patrzy na ten rozwój optymistycznie, dostrzegając w nim nowe szanse. Gdzieniegdzie pojawiają się jednak głosy pełne obaw.

 

Rozwój nowych technologii szansą dla społeczeństwa

 

Niemal połowa ankietowanych uważa, że szybki rozwój nowych technologii jest szansą, którą należy wykorzystać. Postęp technologiczny stwarza nowe perspektywy, powoduje tworzenie się nowych miejsc pracy. Z badań wynika, że im młodsza grupa ankietowanych, tym bardziej optymistyczne zapatrywanie na zmiany technologiczne. Sceptycyzm natomiast jest zauważalny wśród respondentów powyżej trzydziestego piątego roku życia, którzy wskazują na osłabienie relacji międzyludzkich, które są wynikiem coraz większego postępu w sferze techniki. Problem z błyskawicznymi zmianami mają również osoby starsze, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia. Takie osoby często nie nadążają za postępem technicznym, co powoduje poczucie zagubienia i wyobcowania.

 

Ciekawą tendencją jest fakt, że więcej osób, które bardzo pozytywnie oceniają postęp nowych technologii pochodzi z małych miejscowości. Wśród mieszkańców wielkich miast istnieje większy odsetek osób, które patrzą na tempo zmian z niepokojem. Ogół społeczeństwa jest jednak gotowy na postęp techniczny i edukację, która będzie się z nim wiązała.

 

antyvirus