W serwisie Dziennik Internautów  możemy przeczytać o postępach w pracach nad Dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji - Network and Information Security (NIS) Directive, która w najbliższych latach stanie się prawem obowiązującym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Wspólna polityka dotycząca bezpieczeństwa w internecie jest kluczem do zapewnienia lepszej ochrony wielu instytucjom w całej wspólnocie.

 

Pierwsze kroki do większego bezpieczeństwa w sieci

 

W momencie, kiedy Dyrektywa wejdzie w życie, wszystkie kraje UE będą miały obowiązek dostosować swoje prawo w tym zakresie do jej wymogów. Nowe przepisy będą miały na celu zapewnienie lepszej ochrony instytucjom, które świadczą swoje usługi za pośrednictwem internetu. Dodatkowym atutem wspólnego prawodawstwa w tym zakresie będzie lepsza wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi krajami Unii w zakresie przestępczości internetowej. Umożliwi to szybsze i skuteczniejsze reakcje w obliczu zagrożenia.

 

Projekt Dyrektywy szybko jednak znalazł krytyków. Jednym z głównych zarzutów jest w tym przypadku nierówne traktowanie instytucji prywatnych i państwowych. Według obecnych planów prywatni przedsiębiorcy będą zobowiązani samodzielnie i na własny koszt wdrożyć zalecenia UE do spraw bezpieczeństwa w sieci. Dodatkowo będą musieli dzielić się wszystkimi informacjami o potencjalnych zagrożeniach z podmiotami należącymi do sektora publicznego. Ta zasada nie będzie jednak działała w drugą stronę.

 

antyvirus