atrybut target

Atrybut target jest używany w języku HTML i jest szczególnie przydatny dla tworzenia linków wchodzących i wychodzących. Atrybut target pozwala programiście określić, jak i gdzie link ma być otwarty. Istnieje kilka możliwości, które mogą być użyte z atrybutem target, a oto one.

 

Atrybut target _blank

Atrybut target _blank jest używany do otwierania linków w nowym oknie lub nowej karcie przeglądarki. Jest to przydatne, ponieważ pozwala użytkownikowi pozostać na stronie, z której pochodzi, podczas przeglądania linków do innych stron. Przykładowo, jeśli użytkownik kliknie na link, który ma atrybut target _blank, nowe okno lub nowa karta będzie otwarta. Dzięki temu użytkownik może kontynuować przeglądanie tego, co było wcześniej na stronie, a jednocześnie przeglądać treści z linku.

 

Atrybut target _self

Atrybut target _self jest używany, gdy link ma być otwierany w tym samym oknie lub karcie. Jest to domyślne ustawienie dla linków, więc jeśli nie określisz, w jaki sposób link ma być otwierany, zostanie on otwarty w tym samym oknie lub karcie. Przykładowo, jeśli użytkownik kliknie na link, który ma atrybut target _self, zawartość linku zostanie otwarta w tym samym oknie lub karcie, w którym użytkownik był wcześniej.

 

Atrybut target _parent

Atrybut target _parent jest używany, gdy link ma być otwierany w nadrzędnym oknie lub karcie. Jest to przydatne, gdy strona zawiera ramki i chcesz, aby link był otwierany w ramce nadrzędnej. Przykładowo, jeśli użytkownik kliknie na link, który ma atrybut target _parent, zawartość linku zostanie otwarta w oknie lub karcie nadrzędnym do tego, w którym użytkownik był wcześniej.

 

Atrybut target _top

Atrybut target _top jest używany do otwierania linków w głównym oknie lub głównej karcie przeglądarki. Jest to przydatne, ponieważ pozwala użytkownikowi pozostać na stronie, z której pochodzi, podczas przeglądania linków do innych stron. Przykładowo, jeśli użytkownik kliknie na link, który ma atrybut target _top, zawartość linku zostanie otwarta w głównym oknie lub głównej karcie przeglądarki. Dzięki temu użytkownik może kontynuować przeglądanie tego, co było wcześniej na stronie, a jednocześnie przeglądać treści z linku.

Atrybut target jest przydatnym narzędziem dla programistów, którzy chcą lepiej kontrolować, jak i gdzie linki są otwierane. Pozwala im to dostosować stronę dla użytkowników, aby lepiej dopasować do ich potrzeb. Atrybut target jest prostym narzędziem umożliwiającym łatwe tworzenie i zarządzanie linkami.