canonical tag

Canonical to znacznik języka HTML, który umożliwia określenie jednej strony treści jako głównej wersji dla innych stron o podobnej zawartości. Tag canonical jest zwykle używany do określenia, która wersja strony ma być wyświetlana w wynikach wyszukiwania i docelowo linkowana. Jest jednym z narzędzi, które mogą być używane do poprawy widoczności strony w wyszukiwarkach i ma na celu poprawę jakości wyników wyszukiwania.

Canonical jest szczególnie przydatny dla stron internetowych, które mają adresy URL o podobnej zawartości, np. z różnymi parametrami adresu URL, np. z różnymi językami lub z różnymi ustawieniami. Tag canonical jest również stosowany, jeśli istnieje kilka wersji witryny, takich jak witryny mobilne, witryny dostosowane do urządzeń lub witryny lokalne, które są tworzone dla różnych krajów lub regionów.

 

Jak działa canonical tag?

Tag canonical jest umieszczany w kodzie źródłowym strony internetowej i wskazuje, która wersja strony jest główna. Jeśli witryna ma kilka wersji lub adresów URL, wszystkie te wersje lub adresy URL powinny mieć tag canonical, który wskazuje główną wersję. Tag canonical można użyć do określenia głównej wersji adresu URL, który ma być wyświetlany w wynikach wyszukiwania.

Jeśli użyjesz tagu canonical, wszystkie wersje lub adresy URL zostaną zastąpione przez główny adres URL, który został określony w tagu canonical. Oznacza to, że wszystkie wersje lub adresy URL zostaną zastąpione adresem URL z tagu canonical, a wszystkie linki do tej strony będą prowadzić do głównej wersji strony. W ten sposób strona internetowa będzie miała jedną wersję, która będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania i wszystkie linki będą prowadzić do tej samej wersji.

 

Kiedy należy użyć canonical tagu?

Tag canonical jest szczególnie przydatny w przypadku witryn internetowych, które mają adresy URL o podobnej zawartości. Jeśli witryna ma kilka wersji lub adresów URL, możesz użyć tagu canonical, aby określić, która wersja strony ma być główna. Tag canonical jest również przydatny, jeśli witryna ma kilka wersji, takich jak witryny mobilne, witryny dostosowane do urządzeń lub witryny lokalne.

Canonical jest również przydatny dla stron internetowych, które są tworzone za pomocą systemu zarządzania treścią (CMS). CMS często tworzy wersje stron internetowych z różnymi adresami URL, nawet jeśli mają one tę samą zawartość. Tag canonical pomaga określić, która wersja strony jest główna.

Canonical jest również używany w przypadku witryn internetowych, które mają dużo treści z powtarzającymi się elementami, takimi jak artykuły, blogi lub produkty. W takich przypadkach canonical pomaga określić, która wersja treści jest główna i ma być wyświetlana w wyszukiwarkach.

Tag canonical jest również używany w przypadku witryn internetowych, które mają wiele stron z różnymi adresami URL, ale te same treści. W takim przypadku tag canonical pomaga określić, która wersja strony jest główna i ma być wyświetlana w wyszukiwarkach.

Aby użyć canonical, wystarczy dodać go do kodu źródłowego strony internetowej. Tag canonical powinien zawierać adres URL strony, którą chcesz określić jako główną wersję. Tag canonical można umieścić w sekcji < head> kodu źródłowego strony. Tag powinien wyglądać mniej więcej tak: , gdzie http://example.com/ to adres URL strony, którą chcesz określić jako główną wersję.

Tag canonical jest jednym z narzędzi, które mogą być używane do poprawy widoczności strony w wyszukiwarkach. Tag canonical jest szczególnie przydatny dla witryn, które mają adresy URL o podobnej zawartości, witryny z wieloma wersjami lub witryny z wieloma stronami z tą samą zawartością. Tag canonical pomaga określić, która wersja strony ma być główna i ma być wyświetlana w wynikach wyszukiwania.