conversion rate

Conversion rate to stosunek ilości użytkowników, którzy wykonali określone działanie względem wszystkich użytkowników, którzy odwiedzili stronę. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników, jeśli chodzi o osiąganie sukcesu w marketingu internetowym i sprzedaży online. Conversion rate pozwala określić, czy działania marketingowe są skuteczne w wywieraniu wpływu na zachowania użytkowników, i w konsekwencji w wypracowywaniu zysków. W dzisiejszym cyfrowym świecie, zrozumienie conversion rate i jego poprawa jest niezbędna dla każdego biznesu.

Conversion rate można obliczyć dzieląc liczbę osób, które wykonały określone działanie, np. dokonanie zakupu, przez liczbę wszystkich osób, które odwiedziły stronę. Wynik tego dzielenia daje nam współczynnik conversion rate, który przedstawia się zazwyczaj jako procent. Na przykład, jeśli z 500 odwiedzających stronę 100 osób dokonało zakupu, wtedy współczynnik conversion rate wynosi 20%.

 

Jak wpływa conversion rate na biznes?

Współczynnik conversion rate jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla każdego biznesu, który chce odnieść sukces. Głównym celem jest pobudzenie współczynnika conversion rate do maksymalnego poziomu, a jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest wykorzystanie właściwej strategii marketingowej lub dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników. Aby osiągnąć jak najwyższy poziom conversion rate, ważne jest również zrozumienie czynników, które wpływają na zachowania użytkowników i wybory, które oni podejmują. Dzięki temu można lepiej zoptymalizować stronę internetową, aby wspierać wybory i działania użytkowników, które przyczynią się do wyższego poziomu conversion rate.

Ponadto, współczynnik conversion rate pozwala zrozumieć, jak dobrze działa proces zakupowy. Jeśli współczynnik conversion rate jest wysoki, oznacza to, że dobrze działa proces zakupowy, czyli wszystkie elementy strony internetowej są przystosowane do potrzeb użytkowników. Natomiast jeśli współczynnik conversion rate jest niski, oznacza to, że może być konieczna korekta niektórych elementów strony internetowej. Ponadto, współczynnik conversion rate pozwala zrozumieć, jak wysoki jest zwrot z inwestycji w reklamę, dzięki czemu można lepiej zoptymalizować strategie marketingowe.