Generative AI(sztuczna inteligencja generatywna) odnosi się do dziedziny sztucznej inteligencji, która koncentruje się na tworzeniu nowych danych, obrazów, dźwięków lub tekstów na podstawie wzorców i reguł, których nauczył się model. Jest to podejście, które umożliwia maszynom "tworzenie" nowych treści na podobieństwo tego, czego nauczyły się na podstawie danych treningowych.

W praktyce, generatywne modele AI, takie jak GPT-3.5, mogą produkować realistycznie wyglądające i gramatycznie poprawne teksty, generować obrazy, muzykę czy nawet tworzyć wideo. Wykorzystują one zaawansowane techniki uczenia maszynowego, takie jak sieci neuronowe, aby nauczyć się istotnych wzorców i cech w danych treningowych, a następnie wykorzystać te wzorce do generowania nowych treści.

Jednym z popularnych zastosowań generatywnej AI jest tworzenie treści artystycznych, projektowanie interfejsów użytkownika, tworzenie muzyki lub nawet wspomaganie procesu projektowania nowych leków. Generatywne modele AI mają duży potencjał do kreatywnego wykorzystania, ale wymagają również odpowiedniego nadzoru i oceny, aby zapewnić, że generowane treści są wartościowe i zgodne z określonymi kryteriami.