GPT 4GPT-4 to czwarta generacja modelu językowego GPT (Generative Pre-trained Transformer), który został opracowany przez OpenAI. Jest to rozwinięcie poprzednich wersji, takich jak GPT-3.5, z kolejnymi ulepszeniami i większą zdolnością do generowania tekstów.

GPT-4 jest jeszcze bardziej zaawansowanym modelem językowym, który posiada większą pojemność i lepszą zdolność do zrozumienia kontekstu. Dzięki temu może generować bardziej precyzyjne, spójne i zróżnicowane teksty, dając wrażenie, że są one pisane przez człowieka.

Oczekuje się, że GPT-4 będzie miało również lepsze zrozumienie semantyki języka, co pozwoli na jeszcze dokładniejsze przetwarzanie i interpretację tekstu. Będzie to miało znaczący wpływ na różne dziedziny, takie jak generowanie treści, analiza danych, tłumaczenie maszynowe czy asystowanie w procesie pisania.

Jednocześnie, ze względu na potencjalne wyzwania związane z odpowiedzialnością i kontrolą nad generowanymi treściami, rozwijanie i wdrażanie tak potężnych modeli jak GPT-4 wiąże się również z koniecznością zachowania świadomości etycznej i uwzględnienia aspektów związanych z manipulacją informacjami oraz wpływem na społeczeństwo.