PromptPrompt w odniesieniu do ChatGPT to tekstowa wskazówka lub pytanie, które wprowadzamy jako początek rozmowy lub instrukcję dla modelu. Ma on kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiedzi, które spełniają nasze oczekiwania.

Aby dobrze przygotować prompt, warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, sformułuj pytanie lub instrukcję w jasny i zrozumiały sposób. Unikaj dwuznaczności i precyzuj, czego oczekujesz od odpowiedzi. Na przykład, zamiast napisać "Jakie są zalety sportu?", lepiej użyć bardziej konkretnego promptu: "Wymień trzy korzyści zdrowotne regularnego uprawiania sportu".

Po drugie, jeśli oczekujesz odpowiedzi w ramach konkretnego kontekstu, warto dostarczyć modelowi niezbędne informacje. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać opis miejsca turystycznego, możesz podać nazwę miejsca, lokalizację geograficzną i zapytać o charakterystyczne atrakcje: "Opisz atrakcje turystyczne Paryża, w tym słynny Wieżowiec Eiffela, Luwr i Katedrę Notre-Dame".

Ważne jest również, aby określić oczekiwany format odpowiedzi. Czy oczekujesz konkretnej informacji, krótkiej odpowiedzi, czy może chcesz, aby model przedstawił argumenty za i przeciw w danej kwestii? Jasno wyraź swoje oczekiwania, aby ChatGPT lepiej dopasował swoje odpowiedzi do potrzeb.

Dobrze przygotowany prompt daje nam możliwość otrzymania odpowiedzi, które mogą dostarczyć informacji, wyjaśnień lub perspektyw na zadany temat. Może być pomocny w zdobywaniu wiedzy, rozwiązywaniu problemów, a nawet dostarczać kreatywnych sugestii. Jest to narzędzie, które pozwala na interakcję z modelem i wykorzystanie jego potencjału w konkretnej dziedzinie czy kontekście.

Warto pamiętać, że ChatGPT opiera się na wcześniejszym treningu i dostępnej wiedzy. Nie zawsze będzie w stanie zapewnić dokładne i idealne odpowiedzi, zwłaszcza jeśli temat jest bardzo specyficzny czy kontrowersyjny. Nadal istnieje potrzeba oceny i weryfikacji informacji, aby upewnić się o ich wiarygodności.